Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vzdělávání pracovníků OSPOD ve Středočeském kraji v mediaci

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011473

Komora zapsaných mediátorů, z.s. chce využít zkušeností v oblasti školení pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v mediaci a připraví pro ně nový program/službu, jak pracovat s rodinami a dětmi z mimopražských/venkovských oblastí (CS) v případě rozchodu/rozvodu. Pilotáž nové služby "Vzdělávání pracovníků OSPOD ve Středočeském kraji v mediaci" se bude týkat min. 100 osob a může představovat základ pro řešení akreditovaného vzdělávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 30. 8. 2021
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

Příjemce

 • Kappa Beta Institut, z.s.
 • IČ: 02336839
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Pěšinách
  • Číslo popisné: 96/29
  • Městská část: Kobylisy
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 693 731,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 298 893,75

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 9. 2019