Zpět

Vzdělávání v PAROLE II

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012031

Žadatel je vzdělávací institucí poskytující firemní vzdělávání, individuální výuku, vzdělávání pro veřejnou správu, zajišťuje překladatelské služby a dotační poradenství. Za účelem poskytování kvalitních služeb a posílení konkurenceschopnosti potřebuje své zaměstnance sám vzdělávat.
Do vzdělávání je zapojeno 24 účastníků, z toho 6 účastníci ve věku 54+. Vzdělávání proběhne mimo hl. m. Prahu, zejména je směřováno do provozovny společnosti v Chomutově.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 31. 5. 2021
 • Místo realizace: Ústecký kraj; Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj; Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Agentura Parole s.r.o.
 • IČ: 27285359
 • Sídlo:
  • Ulice: Václavské náměstí
  • Číslo popisné: 834/17
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 427 469,60
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
1. 10. 2021