Zpět

Vzdělávání ve Výzvě 097 Horské chaty

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013727

Cílem předkládaného projektu je rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců firmy Horské chaty s.r.o. prostřednictvím dalšího vzdělávání. Realizací projektu dojde mj. ke zvýšení potenciálu zaměstnanců a zlepšení jejich uplatnění na trhu práce.
Projektu se zúčastní celkem 57 osob všech kategorií zaměstnanců ze všech profesí zastoupených v organizaci. V budoucím období (2020, 2021) bude firma realizovat personální rozvoj.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2020 - 31. 7. 2022
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Horské chaty s.r.o.
 • IČ: 04084799
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 111
  • Město: Strážné
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54352

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 664 165,20
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
21. 4. 2021