Zpět

Vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013560

Vzdělávání zaměstnanců v oblastech, které jsou pro naši společnost nejdůležitější. Hlavní oblastí je konstrukční zpracování technické a výrobní dokumentace s využitím moderních technologií a specifických softwarů se zaměrčním na výpočtové systémy v softwarech.
95% objemu zakázek zpracováváme pro zahraniční trh, proto je nezbytně nutná znalost jazyků u všech zaměstnanců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 31. 1. 2023
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Místo dopadu: Kraj Vysočina
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • EBNER spol. s r.o.
 • IČ: 27667081
 • Sídlo:
  • Ulice: Veselská
  • Číslo popisné: 6/7
  • Městská část: Žďár nad Sázavou 1
  • Město: Žďár nad Sázavou
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 59101

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 458 388,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
1. 11. 2021