Zpět

Vzdělávání zaměstnanců a partnerů společnosti COMFOR STORES a.s. II

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013827

Projekt se týká vzdělávání a rozvoje zaměstnanců společnosti Comfor stores a.s. a jejich partnerů. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci žadatele a partnerů společnosti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • COMFOR STORES a.s.
 • IČ: 26290944
 • Sídlo:
  • Ulice: Běly Pažoutové
  • Číslo popisné: 742/1
  • Městská část: Komín
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 62400

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 755 501,60
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
1. 4. 2022