Zpět

Vzdělávání zaměstnanců ANECT a. s.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013308

Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.
Do projektu bude zapojeno celkem všech 157 zaměstnanců žadatele.
Projekt vychází z provedené analýzy potřeby v oblasti rozvoje zaměstnanců a vzdělávacího plánu, který definuje potřebná školení na 2 roky.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 31. 1. 2023
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • ANECT a.s.
 • IČ: 25313029
 • Sídlo:
  • Ulice: Vídeňská
  • Číslo popisné: 204/125
  • Městská část: Přízřenice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 61900

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 534 425,20
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
26. 10. 2021