Zpět

Vzdělávání zaměstnanců Constellium Extrusions Děčín s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012801

Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.
Do projektu bude zapojeno celkem 140 zaměstnanců žadatele.
Projekt vychází z provedené analýzy potřeby v oblasti rozvoje zaměstnanců a vzdělávacího plánu, který definuje potřebná školení na 2 roky.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 31. 3. 2021
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
 • IČ: 18380654
 • Sídlo:
  • Ulice: Ústecká
  • Číslo popisné: 751/37
  • Městská část: Rozbělesy
  • Město: Děčín
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40502

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 969 396,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
16. 11. 2021