Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vzdělávání zaměstnanců FEBE CRAFT s.r.o. II.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012884

Cílem tohoto projektu je zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 2. 2020 - 30. 9. 2021
  • Místo realizace: Plzeňský kraj; Zlínský kraj; Pardubický kraj; Středočeský kraj; Moravskoslezský kraj; Jihočeský kraj; Olomoucký kraj; Královéhradecký kraj; Karlovarský kraj; Jihomoravský kraj; Kraj Vysočina; Ústecký kraj; Liberecký kraj
  • Místo dopadu: Pardubický kraj; Jihočeský kraj; Jihomoravský kraj; Kraj Vysočina; Středočeský kraj; Královéhradecký kraj; Plzeňský kraj; Zlínský kraj; Olomoucký kraj; Ústecký kraj; Liberecký kraj; Karlovarský kraj; Moravskoslezský kraj

Příjemce

  • FEBE CRAFT s.r.o.
  • IČ: 25858670

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
21. 2. 2020