Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011584

Cílem projektu je zvyšování kvalifikace zaměstnanců, rozšíření jejich znalostí a dovedností za účelem souladu jejich kvalifikace s požadavky na vykonávané pracovní pozice, což bude přínosné jak pro společnost, tak pro zapojené zaměstnance společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • AL INVEST Břidličná, a.s.
 • IČ: 27376184
 • Sídlo:
  • Ulice: Bruntálská
  • Číslo popisné: 167
  • Městská část: Břidličná
  • Město: Břidličná
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 79351

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 891 775,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
10. 2. 2022