Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MAGNA Seating Pilsen s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013801

Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.
Do projektu bude zapojeno celkem 101 zaměstnanců žadatele.
Projekt vychází z provedené analýzy potřeby v oblasti rozvoje zaměstnanců a vzdělávacího plánu, který definuje potřebná školení na 2 roky.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Plzeňský kraj; Jihočeský kraj; Olomoucký kraj; Pardubický kraj; Moravskoslezský kraj; Královéhradecký kraj; Liberecký kraj; Středočeský kraj; Ústecký kraj; Kraj Vysočina; Karlovarský kraj; Zlínský kraj; Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj; Kraj Vysočina; Jihomoravský kraj; Středočeský kraj; Plzeňský kraj; Zlínský kraj; Královéhradecký kraj; Pardubický kraj; Moravskoslezský kraj; Karlovarský kraj; Ústecký kraj; Jihočeský kraj; Liberecký kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • MAGNA Seating Pilsen, s.r.o.
 • IČ: 26354063
 • Sídlo:
  • Ulice: Podnikatelská
  • Číslo popisné: 1153/10
  • Městská část: Skvrňany
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 113 844,60
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
20. 12. 2021