Zpět

Vzdělávání zaměstnanců Volvo

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013574

Projekt je zaměřen na odborný rozvoj zaměstnanců firmy Volvo. Předmětem vzdělávání bude školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností a také v oblasti technické.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
 • IČ: 61055239
 • Sídlo:
  • Ulice: Obchodní
  • Číslo popisné: 109
  • Městská část: Čestlice
  • Město: Čestlice
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 25101

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 483 632,69
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
16. 6. 2021