Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vzděláváním úředníků a osvětou zaměstanavatelů k prevenci diskriminace na trhu práce v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003069

Projekt si klade za cíl za pomoci vzdělávacích aktivit seznámit úředníky samosprávy s problematikou genderové a vícečetné diskriminace na trhu práce a poskytnout jim poradenství pro řešení situací s prvky diskriminace. Bude zpracována genderově sensitivní analýza trhu práce k podpoře tvorby opatření na národní úrovni. Do osvětové aktivity přizveme majitele a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů regionu, aby docházelo k vytváření pozitivního vnímání potřeby řešení oblasti genderové problematiky.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2016 - 30. 6. 2018
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj; Zlínský kraj; Olomoucký kraj; Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj; Jihomoravský kraj; Zlínský kraj; Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy, Zaměstnavatelé

Příjemce

 • Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s.
 • IČ: 26562090
 • Sídlo:
  • Ulice: Jiráskova
  • Číslo popisné: 490
  • Městská část: Frýdek
  • Město: Frýdek-Místek
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73801

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 327 742,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 234 307,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
7. 12. 2018