Zpět

Vzdělávej se a najdi si práci v Ústeckém kraji

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009066

Projekt je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané osoby, kterým přináší komplexní program pro vstup na trh práce. Již v tento moment máme vybrané odborníky pro klíčové pozice realizačního tým, zmapovanou poptávku potencionálních zaměstnavatelů a zkušenosti, jak efektivně tuto poptávku uspokojit osobami z naší CS. Geograficky je projekt zaměřen na Ústecký kraj.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Příjemce

 • Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s.
 • IČ: 03046958
 • Sídlo:
  • Ulice: Ke Koňskému trhu
  • Číslo popisné: 115/5
  • Městská část: Trmice
  • Město: Újezd
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40004

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 331 814,83
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 764 437,92

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání; 1.1 Přístup k zaměstnání
 • Specifický cíl: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných; Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
 • Výzva: Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

Více informací o projektu


 
23. 5. 2022