Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zajištění provozu Dětské skupiny MPSV 1 - Myšky

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015588

Číslo projektu podpořeného z OPZ výzev č. 03_17_074 na který tento projekt navazuje.
DS MPSV 1 - Myšky kontinuálně navazují na předcházející DS MPSV 1 - Myšky CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008739
Adresa poskytování:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
Kapacita: 12 míst
Harmonogram projektu: 1.1.2020 do 30.6.2022
Typ zařízení: dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: podniková (pro zaměstnance MPSV)

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 29. 6. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 657 260,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 657 260,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020