Zpět

Zaměstnání pod křídly Orla Uherský Brod

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015313

Projekt pobočného spolku Orel jednota Uherský Brod v oblasti sociálního začleňování je zaměřený na zvyšování zaměstnanosti cílových skupin a podporu udržitelnosti cílových skupin na trhu práce. Nestátní nezisková organizace udržuje vlastní areál k rekreačnímu sportu v bezvadném stavu, tak aby bylo zajištěno bezpečí při sportování. Projekt je zaměřen na práci se zástupcem správce, tak aby jeho působení zajistilo bezproblémový chod celého areálu při sociálním začleňování hledaného zaměstnance.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 30. 11. 2022
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Neaktivní osoby, Osoby se zdravotním postižením, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

Příjemce

 • Orel jednota Uherský Brod
 • IČ: 62832638
 • Sídlo:
  • Ulice: Lipová
  • Číslo popisné: 2614
  • Městská část: Uherský Brod
  • Město: Uherský Brod
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 688 01

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 595 000,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 105 000,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
18. 7. 2022