Zpět

Zaměstnání v mikroregionu Východní Slovácko

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015222

Projekt se zaměřuje na podporu osob z vybraných CS (zejména nejhůře zaměstnatelné osoby), kterým bude poskytnuta individuální, specializovaná a komplexní podpora při hledání zaměstnání. Při realizaci projektu bude kladen důraz na individuální přístup ke každé osobě z CS a současně na respektování jejich specifických potřeb, dle kterých budou účastníci zapojováni do aktivit projektu tak, aby prostředky na jejich účast v projektu byly vynaloženy účelně a hospodárně.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 31. 10. 2022
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, Uchazeči o zaměstnání

Příjemce

 • Východní Slovácko
 • IČ: 75051745
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 124
  • Město: Vlčnov
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 68761

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 6 763 875,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 193 625,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021