Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zaměstnání znevýhodněných osob ve Stromu života - cesta k samostatnosti

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014039

Projekt se zaměřuje na pomoc dvěma osobám z cílových skupin z území MAS Lašsko. Prostřednictvím zaměstnání těchto osob a jejich dlouhodobým vedením jim chce pomoci vrátit se zpět do pracovního života a do společnosti. Obě osoby, které chceme projektem podpořit, se nacházejí v tíživé životní situaci. Prostřednictvím péče o tyto osoby jim poskytneme možnost se osamostatnit a začlenit se zpět na pracovní trh. Realizací projektu rovněž napomůžeme k implementaci SCLLD MAS Lašsko.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2019 - 30. 10. 2021
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Neaktivní osoby

Příjemce

 • Andělé Stromu života p. s.
 • IČ: 03632661
 • Sídlo:
  • Ulice: Kostelní
  • Číslo popisné: 71/37
  • Městská část: Nový Jičín-město
  • Město: Nový Jičín
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74101

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 684 700,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 297 300,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
27. 7. 2020