Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zaměstnannost SPT

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014063

Projekt řeší nezaměstnanost specifické cílové skupiny ve venkovské oblasti. Cílem projektu je zvyšování zaměstnanosti cílových skupin v počtu 1 nové pracovní místo s finančním příspěvkem včetně školení cílové skupiny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 29. 9. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Příjemce

 • Sourcing Point Technology, s.r.o.
 • IČ: 01980131
 • Sídlo:
  • Ulice: Holandská
  • Číslo popisné: 878/2
  • Městská část: Štýřice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 63900

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 721 885,87
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020