Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Záruky pro mladé v Karlovarském kraji

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0010563

Podpora zaměstnání a zvýšení zaměstnatelnosti osob mladších 30 let (tj.do 29 let vč.). Podpora získání praxe díky cíleným nástrojům APZ, zejména Práce na zkoušku, Odborné praxe vč.mentora a Stáží v zahraničí (pracovní pobyt v zahraničí) a následně stabilního zaměstnání, v případě potřeby poskytnutí rekvalifikace pro výkon budoucího zaměstnání. Podpora návratu do vzdělávání u osob předčasně opouštějících vzdělávání ve spolupráci s vhodnými školami.Projekt nabízí i doprovodná opatření

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2019 - 31. 5. 2021
 • Místo realizace: Karlovarský kraj
 • Místo dopadu: Karlovarský kraj
 • Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

Příjemce

 • Úřad práce České republiky
 • IČ: 72496991
 • Sídlo:
  • Ulice: Dobrovského
  • Číslo popisné: 1278/25
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 13 059 269,10
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 304 576,90

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání; 1.1 Přístup k zaměstnání
 • Specifický cíl: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež; Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež
 • Výzva: Záruky pro mladé

Více informací o projektu


 
29. 11. 2019