Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Záruky pro mladé v Ústeckém kraji

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0010556

Podpora zaměstnání a zvýšení zaměstnatelnosti mladých osob ve věku 15-29 let. Podpora získání praxe díky nástrojům Práce na zkoušku, Odborné praxe včetně mentoringu a Stáží v zahraničí (pracovní pobyt v zahraničí s možnou jazykovou přípravou) a následně stabilního zaměstnání, v případě potřeby poskytnutí rekvalifikace pro výkon budoucího zaměstnání. Podpora návratu do vzdělávání u osob předčasně opouštějících vzdělávání ve spolupráci s vhodnými školami.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

Příjemce

 • Úřad práce České republiky
 • IČ: 72496991
 • Sídlo:
  • Ulice: Dobrovského
  • Číslo popisné: 1278/25
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 81 002 676,10
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 14 294 589,90

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání; 1.1 Přístup k zaměstnání
 • Specifický cíl: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež; Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež
 • Výzva: Záruky pro mladé

Více informací o projektu


 
4. 5. 2020