Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zavádění specializované péče o seniory Domova Magnolie

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015241

Domov Magnolie poskytuje sociální službu Domov se zvláštním režimem dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Klienty jsou osoby starší 50 let, které trpí různými formami demencí či Alzheimerovou nemocí. Cílem projektu je zavedení terapeutických konceptů Bazální stimulace a Namasté Care do praxe Domova prostřednictvím 37 zapojených sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Výsledkem budou kvalitněji poskytované sociální služby s důrazem na individualitu našich klientů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
 • IČ: 70631859
 • Sídlo:
  • Ulice: Sirotčí
  • Číslo popisné: 474/56
  • Městská část: Vítkovice
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70300

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 834 806,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 147 318,75

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020