Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY NA MŠMT

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0012205

Předmětem projektu je zavádění systému řízení kvality do organizace a systému fungování a řízení MŠMT, a to prostřednictvím zavedení požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech schváleného usnesením vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 30. 8. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Středočeský kraj; Jihomoravský kraj; Olomoucký kraj; Liberecký kraj; Kraj Vysočina; Moravskoslezský kraj; Zlínský kraj; Ústecký kraj; Hlavní město Praha; Plzeňský kraj; Královéhradecký kraj; Jihočeský kraj; Pardubický kraj; Karlovarský kraj
 • Cílová skupina: Organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • IČ: 00022985
 • Sídlo:
  • Ulice: Karmelitská
  • Číslo popisné: 529/5
  • Městská část: Malá Strana
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 12 120 631,40
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 868 463,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Více informací o projektu


 
10. 9. 2019