Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zavádění systému řízení kvality v ČŠI

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0011833

Podstata projektu je zasazena do rámce úkolů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, a to ve vazbě na strategické cíle Modernizace veřejné správy a Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu řízení a fungování České školní inspekce jako služebního úřadu České republiky, přičemž projekt se také zaměřuje na zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců pro posílení profesionalizace služebního úřadu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Zlínský kraj; Olomoucký kraj; Pardubický kraj; Plzeňský kraj; Ústecký kraj; Liberecký kraj; Moravskoslezský kraj; Karlovarský kraj; Jihomoravský kraj; Královéhradecký kraj; Hlavní město Praha; Kraj Vysočina; Jihočeský kraj; Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj; Moravskoslezský kraj; Karlovarský kraj; Zlínský kraj; Liberecký kraj; Plzeňský kraj; Pardubický kraj; Středočeský kraj; Jihomoravský kraj; Olomoucký kraj; Královéhradecký kraj; Kraj Vysočina; Jihočeský kraj; Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Česká školní inspekce
 • IČ: 00638994
 • Sídlo:
  • Ulice: Fráni Šrámka
  • Číslo popisné: 2319/37
  • Městská část: Smíchov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 10 880 114,70
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 574 882,90

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Více informací o projektu


 
10. 9. 2019