Zpět

Zavedení sociální služby Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené při Portimo, o.p.s.

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016045

Projekt je zaměřen na novou a chybějící sociální službu Sociální rehabilitace na Novoměstsku a Bystřicku (na celém území MAS Zubří země), která je jednou z možností, kterými lze podpořit sociální začleňování osob s různým zdravotním postižením. Spočívá v rozvíjení soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti a posílení společenské integrace. Díky projektu se podaří zlepšit dostupnost této služby a umožnit intenzivnější sociální práci s cílovou skupinou.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Místo dopadu: Kraj Vysočina
 • Cílová skupina: Osoby s kombinovanými diagnózami, Osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • Portimo, o.p.s.
 • IČ: 45659028
 • Sídlo:
  • Ulice: Drobného
  • Číslo popisné: 301
  • Městská část: Nové Město na Moravě
  • Město: Nové Město na Moravě
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 59231

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 507 576,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 442 513,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021