Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zkvalitňování procesů v PŘÍSTAVECH Armády spásy

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015233

Cílem projektu je zvyšování odbornosti zaměstnanců a prohloubení jejich kompetencí při naplňování specifických potřeb uživatelů Domovů Přístav Armády spásy, domovy se zvláštním režimem. Aktivity projektu jsou výzkumné šetření pozice metodika, analýza potřeb uživatelů, audit kvality, odborná podpora, vzdělávání, exkurze a konference. Hlavním výstupem jsou tři metodické postupy práce pro specifické cílové skupiny v Domovech Přístav. Do projektu je zapojeno 45 zaměstnanců (vč. bagatelní podpory).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Olomoucký kraj; Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj; Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Armáda spásy v České republice, z. s.
 • IČ: 40613411
 • Sídlo:
  • Ulice: Petržílkova
  • Číslo popisné: 2565/23
  • Městská část: Stodůlky
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 961 150,76
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 346 085,43

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Více informací o projektu


 
4. 5. 2020