Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu ? AGRODIALOG III.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010575

Projekt "AGRODIALOG III." je zaměřen na zvyšování odbornosti sociálních partnerů v odvětví zemědělství. Zahrnuje tvorbu odborných studií, informační servis, metodickou podporu, zprostředkování zahraniční praxe a trénink komunikace a vyjednávání. Bude mít kladný dopad na rozvoj sociálního dialogu zejména na místní úrovni a v dlouhodobém horizontu na situaci zaměstnanců v zemědělství i zemědělských podniků. Navazuje na projekt č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001939.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2019 - 27. 2. 2022
 • Místo realizace: Plzeňský kraj; Liberecký kraj; Karlovarský kraj; Olomoucký kraj; Moravskoslezský kraj; Královéhradecký kraj; Zlínský kraj; Pardubický kraj; Kraj Vysočina; Ústecký kraj; Jihočeský kraj; Jihomoravský kraj; Středočeský kraj; Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Liberecký kraj; Olomoucký kraj; Zlínský kraj; Moravskoslezský kraj; Kraj Vysočina; Pardubický kraj; Hlavní město Praha; Královéhradecký kraj; Jihomoravský kraj; Středočeský kraj; Ústecký kraj; Karlovarský kraj; Jihočeský kraj; Plzeňský kraj

Příjemce

 • Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky
 • IČ: 00006033
 • Sídlo:
  • Ulice: Tyršova
  • Číslo popisné: 1811/6
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 698 228,03
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 132 321,97

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Budování kapacit sociálních partnerů II

Více informací o projektu


 
9. 12. 2019