Zpět

Zpátky mezi kolegy

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008115

Projekt Zpátky mezi kolegy je určen pro nezaměstnané obyvatele MAS Labské skály, kteří potřebují pomoci se zvýšením odborné kvalifikace a tím i zvýšením konkurenceschopnosti na trhu práce. Účastníci projektu budou mít možnost využít motivačně aktivizačních kurzů, individuálního poradenství, rekvalifikačních kurzů, mzdových příspěvků či příspěvků na cestovné a péči o dítě a závislé osoby. Díky dvěma kontaktním místům bude mít projekt široký dopad na území MAS Labské skály.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2018 - 29. 2. 2020
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Neaktivní osoby, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby se zdravotním postižením, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

Příjemce

 • bfz o.p.s.
 • IČ: 27966119
 • Sídlo:
  • Ulice: Provaznická
  • Číslo popisné: 425/16
  • Městská část: Cheb
  • Město: Cheb
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 35002

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 696 068,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 299 306,25

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
24. 9. 2020