Zpět

Zpátky ve hře v MAS Český Les

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015756

Aktivně podpoříme zlepšení zaměstnatelnosti 30 osob z CS ve 2 až 3 obcích a jejich spádových oblastech na území MAS Český les. Důraz klademe na zapojení CS s vícenásobným znevýhodněním a na participaci CS na realizaci KA. Uskutečníme 3 komplexní půlroční programy s následnou podporou další interakce účastníků, jejich individuálních akčních plánů a konkrétních kroků vedoucích k zapojení na trh práce. KA budou realizovány v rámci místních komunit za spolupráce se stakeholdery z daných obcích.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Příjemce

 • Attavena, o.p.s.
 • IČ: 25197185
 • Sídlo:
  • Ulice: Husova tř.
  • Číslo popisné: 622/45
  • Městská část: České Budějovice 2
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37005

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 839 964,18
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 324 699,57

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
26. 10. 2021