Zpět

Zpátky ve hře v MAS Třeboňsko

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010428

Aktivně podpoříme zlepšení zaměstnatelnosti 60 žen vracejících se na TP po MD/RD v až 5 obcích a jejich spádových oblastech na území MAS. Důraz klademe na zapojení CS s vícenásobným znevýhodněním a na participaci CS. Uskutečníme 6 komplexních programů s následnou podporou další interakce klientek, jejich individuálních akčních plánů a konkrétních kroků vedoucích k zapojení se na trh práce. Aktivity budou realizovány v rámci místních komunit za spolupráce s klíčovými stakeholdery z daných obcích.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Příjemce

 • Attavena, o.p.s.
 • IČ: 25197185
 • Sídlo:
  • Ulice: Husova tř.
  • Číslo popisné: 622/45
  • Městská část: České Budějovice 2
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37005

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 345 143,62
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 413 848,88

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
1. 10. 2021