Zpět

Zpět do práce

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009067

Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti CS osob nezaměstnaných evidovaných na ÚP z titulu nízké úrovně kvalifikace v okrese LOUNY. Pomocí klíčových aktivit projektu jako jsou aktivizační a motivační programy, individuální poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a přímé podpory ve formě dotovaných pracovních projekt zajistí aktivizaci účastníků pro vstup na TP, zvýšení kvalifikace jmenovaných osob, znovu začlenění a jejich skutečné uplatnění na TP.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby s nízkou úrovní kvalifikace

Příjemce

 • Počítačový club - Louny
 • IČ: 26583801
 • Sídlo:
  • Ulice: V Domcích
  • Číslo popisné: 2613
  • Městská část: Louny
  • Město: Louny
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 44001

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 967 919,35
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 876 691,65

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání; 1.1 Přístup k zaměstnání
 • Specifický cíl: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných; Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
 • Výzva: Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

Více informací o projektu


 
18. 10. 2021