Zpět

Zvýšení kvalifikace v Praktiku

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013561

Cílem projektu je řešit potřeby žadatele na zvýšení kvalifikace zaměstnanců společnosti. Vzdělání je plánováno ve dvou hlavních rovinách: obnovení stávající kvalifikace (převážně odborné periodické zkoušky) a získání kvalifikace nové, zejména v jazykové oblasti ale i dalších.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 31. 1. 2023
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • D.S.D. PRAKTIK s.r.o.
 • IČ: 25241591
 • Sídlo:
  • Ulice: Lužná
  • Číslo popisné: 745/15
  • Městská část: Vokovice
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 681 258,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
8. 11. 2021