Zpět

Zvýšení zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce v obci Žďárky

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015869

Cílem projektu je zvýšení lokální zaměstnanosti v obci podpořením 3 osob z cílových skupin. Cíle bude dosaženo vytvořením 3 pracovních míst pro zaměstnání osob z CS ve spojení se školícími aktivitami, psychosociální podporou a pod dohledem nadřízeného pracovníka. Pracovní místa budou vytvořena přímo v obci Žďárky, a to na údržbě obecních ploch a budov (pozice technický pracovník obce), a v administrativě dle potřeb a schopností účastníků.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2020 - 31. 10. 2022
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby se zdravotním postižením, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Příjemce

 • OBEC ŽĎÁRKY
 • IČ: 00273287
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 35
  • Město: Žďárky
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54937

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 726 238,93
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 128 159,82

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
30. 11. 2021