Upravit filtr
Upravit filtr

DS KLUB NARUBY

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016502
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
08. 09. 2020
 

Nové pracovní místo - Pomocný pracovník údržby budov a souvisejících prostor

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015260
Datum zahájení: 01. 08. 2019
Datum ukončení: 31. 01. 2021

 
08. 09. 2020
 

Školka K2 - DS modrá

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016570
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 28. 02. 2022

 
07. 09. 2020
 

Dětská skupina Vějíř

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016613
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 28. 02. 2022

 
07. 09. 2020
 

Koordinátor ZUŠ - pracovní místo pro osobu ohroženou sociální exkluzí

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015636
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
08. 09. 2020
 

Dětská skupina Potůček v Tišnově

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015753
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
08. 09. 2020
 

Orel jednota Moravské Budějovice - pracovní místo pro osoby znevýhodněné na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015637
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
08. 09. 2020
 

Dětská skupina POLÁRKA

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016440
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 31. 10. 2021

 
08. 09. 2020
 

Podpora vzniku pracovních míst pro matky vracející se na trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0012381
Datum zahájení: 03. 09. 2019
Datum ukončení: 31. 12. 2020

 
08. 09. 2020
 

Provoz dětské skupiny Mufánkov

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016509
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 30. 11. 2021

 
08. 09. 2020
 

Olomouc plánuje budoucnost

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014570
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 31. 10. 2021

 
08. 09. 2020
 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců S.O.S. - DEKORACE s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013804
Datum zahájení: 01. 08. 2020
Datum ukončení: 31. 07. 2022

 
08. 09. 2020
 

Vzdělávání zaměstnanců SVARMARO

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013808
Datum zahájení: 01. 08. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
08. 09. 2020
 

Vzdělávání 097 ELSAS TEXTILE

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013809
Datum zahájení: 01. 08. 2020
Datum ukončení: 31. 07. 2022

 
08. 09. 2020
 

Dětská skupina Nenuda III

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016287
Datum zahájení: 01. 06. 2020
Datum ukončení: 31. 05. 2022

 
08. 09. 2020
 

Hravý Skubíček_pokračování

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016222
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 30. 04. 2022

 
08. 09. 2020
 

Podlahář

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015083
Datum zahájení: 01. 02. 2020
Datum ukončení: 20. 05. 2021

 
08. 09. 2020
 

Česko- anglická školka 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016524
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 28. 02. 2022

 
08. 09. 2020
 

Zvyšování informovanosti prostřednictvím Národního zdravotnického informačního portálu

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016090
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2023

 
08. 09. 2020
 

Podnikové vzdělávání společnosti Walstead MORAVIAPRESS s.r.o

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013963
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 31. 03. 2022

 
07. 09. 2020