Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Poskytování péče o nejmenší děti v mikrojeslích První slova

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_070/0011327
Datum zahájení: 01. 07. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Sociální podnik AFES

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011276
Datum zahájení: 01. 05. 2019
Datum ukončení: 29. 04. 2021

 
12. 09. 2019
 

Podporujeme zaměstnanost v pečující oblasti na území MAS Frýdlantsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011697
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2020

 
12. 09. 2019
 

Příměstské tábory na novopacku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010465
Datum zahájení: 01. 06. 2019
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
12. 09. 2019
 

Společná doprava dětí ZŠ Pecka

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010466
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Terénní programy v regionu MAS Zálabí

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010593
Datum zahájení: 01. 07. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle v Pozořicích

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010982
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Provoz dětské skupiny POHÁDKA pro veřejnost ve Velkých Popovicích

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014031
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
12. 09. 2019
 

Dětská skupina KAPIČKA II., Třebíč

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0013986
Datum zahájení: 04. 09. 2019
Datum ukončení: 02. 03. 2022

 
12. 09. 2019
 

Dětská skupina - Bábetko II - prodloužení provozu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014335
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle Kohoutek

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010983
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Podpora zaměstnanosti problémových skupin obcí Lažiště

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011092
Datum zahájení: 01. 04. 2019
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
12. 09. 2019
 

Příměstské tábory Třebařov

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011077
Datum zahájení: 01. 06. 2019
Datum ukončení: 30. 05. 2022

 
12. 09. 2019
 

DS Paleček

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_113/0012004
Datum zahájení: 01. 06. 2019
Datum ukončení: 30. 05. 2022

 
12. 09. 2019
 

Prodloužení provozu Dětské skupiny v Ivanovicích na Hané

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0013972
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
12. 09. 2019
 

Provoz DS Medvídek v Berouně

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014103
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle Evička

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011009
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle Havlíčkův Brod

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010992
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Provoz dětské skupiny STARS pro veřejnost ve Velkých Popovicích

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014030
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle EDLiT Human o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011008
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019