Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Školní klub RADKA Kadaň

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009854
Datum zahájení: 01. 09. 2018
Datum ukončení: 30. 08. 2020

 
12. 02. 2020
 

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Agerit

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012641
Datum zahájení: 01. 11. 2019
Datum ukončení: 31. 10. 2021

 
07. 01. 2020
 

Inovace programu Terapeutické komunity Karlov, SANANIM z. ú.

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014342
Datum zahájení: 01. 11. 2019
Datum ukončení: 30. 10. 2021

 
07. 01. 2020
 

Homo Ludens Člověk hravý Dobrodružné příměstské tábory v Lošticích

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011559
Datum zahájení: 01. 04. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2020

 
07. 01. 2020
 

Vzdělávání PC HELP

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013386
Datum zahájení: 01. 01. 2020

 
07. 01. 2020
 

DS Sluníčko - Domažlice - pokračování

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015529
Datum zahájení: 05. 01. 2020
Datum ukončení: 03. 01. 2022

 
07. 01. 2020
 

Vybudování centra pro maminky ohrožené psychickými potížemi spojenými s raným mateřstvím

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011293
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2021

 
07. 01. 2020
 

Podniková dětská skupina Hafík

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015102
Datum zahájení: 01. 01. 2020

 
07. 01. 2020
 

Dětská skupina Lužec nad Cidlinou

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015142
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
07. 01. 2020
 

DS Fazolka

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015138
Datum zahájení: 01. 07. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
07. 01. 2020
 

Dětská skupina třída B

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014474
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
07. 01. 2020
 

Malý svět v Chaloupce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015139
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
07. 01. 2020
 

Dětská skupina MAYA Zeleneč

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014191
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
07. 01. 2020
 

Dětská skupina posádky Pardubice

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015430
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
07. 01. 2020
 

Dětská skupina - Vyšší Brod

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015431
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
07. 01. 2020
 

Asistenti pedagoga pro polské národnostní školství v ČR

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012530
Datum zahájení: 01. 11. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
07. 01. 2020
 

Správná cesta II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012401
Datum zahájení: 01. 02. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2021

 
12. 02. 2020
 

PLUS PRO PRÁCI

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012233
Datum zahájení: 01. 02. 2020
Datum ukončení: 30. 01. 2022

 
12. 02. 2020
 

Můj cíl - práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015558
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 29. 09. 2022

 
07. 01. 2020
 

Do práce na Hodononínsku

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012534
Datum zahájení: 01. 02. 2020
Datum ukončení: 30. 01. 2022

 
12. 02. 2020