Zpět

Právo na práci

„Zapojení těchto lidí do projektu bude předcházet sestavení individuálního plánu na základě psychologických a jiných testů a pohovorů s týmem terapeutů a psychologem. Na základě výsledků zařadíme každého z nich do pracovně-rehabilitačního a vzdělávacího programu,“ popisují realizátoři.

Nestátní nezisková organizace FOKUS Tábor se už deset let věnuje lidem postiženým duševní chorobou. Svým klientům nabízí například textilní, mobilní či rukodělnou chráněnou dílnu. Díky těmto terapiím získávají nejen pracovní návyky, ale také si vydělají nějaké peníze. To jim pomáhá získat sebevědomí a zároveň se naučí hospodařit s financemi.

Sdružení nespoléhá při financování svých aktivit jen na státní prostředky, ale snaží se využít možnosti, kterou nabízí Evropská unie. Proto připravilo program, do kterého začlení během roku a půl celkem 40 zájemců z řad svých klientů a pomůže jim v integraci do běžného života. V rámci projektu proběhnou 4 uzavřené tříměsíční cykly. Každý z účastníků bude mít k dispozici odborného terapeuta, který ho provede celým kurzem. Díky této supervizi budou moci organizátoři řešit konkrétní problémy hned nebo jim dokonce předcházet. Tím bude pracovně-rehabilitační program nastaven efektivně. Navíc bude průběžně mapován trh práce a pracovníci FOKUSu tak pomohou klientům v hledání vhodného zaměstnání.

 

 

 

 

Příjemce

FOKUS Tábor

Název

Nové příležitosti (Sociální integrace a rovné příležitosti pro osoby s duševním onemocněním v přístupu na trh práce)

Operační program

OP LZZ

Zahájení

1. květen 2009

Ukončení

31. říjen 2010

Náklady

3 362 011,68 Kč

Číslo

CZ.1.04/3.1.02/21.00013

Web

http://www.fokustabor.cz/projekty.html

Kontakt

Pavel Kutil, fokustabor@fokustabor.cz