MPSV i nadále úspěšně čerpá evropské peníze

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pravidelně vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), aby ověřilo, že evropské finanční prostředky jsou použity na hlavní cíle operačních programů a že vše postupuje podle plánu. Správnost tohoto postupu dokazují i čísla za druhé čtvrtletí roku 2021.

 
22. 07. 2021

Ověřte si svou digitální gramotnost pomocí projektu MPSV DigiKatalog

Zajímá vás, jak zvládáte bezpečnost na internetu, práci s informacemi a daty či tvorbu digitálního obsahu? Vyzkoušejte online nástroj EVALDO, který vznikl v rámci projektu DigiKatalog Ministerstva práce a sociálních věcí.

 
15. 07. 2021

Byli bez domova, díky projektům Housing First již dva roky bydlí

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora sociálního bydlení“ již dva roky podporuje obce i neziskové organizace v zavádění přístupu Housing First (Bydlení především) v České republice. Praxe ukázala, že nejen v zahraničí, ale i u nás tato podpora lidí v bydlení funguje. MPSV proto zahájilo přípravu dalšího dotačního programu na podporu projektů Housing First. Výzva pro předkládání žádostí o podporu v oblasti sociálního bydlení bude vyhlášena v příštím roce a stane se jednou z prvních, které MPSV představí v rámci nového programového období EU fondů (2021–2027).

 
16. 06. 2021

Nový projekt Kompas od března pomáhá najít správný směr trhu práce

Jak moc zasáhla pandemie koronaviru pracovní trh? Najdu si nové místo? Ovlivní Průmysl 4.0 naše profese a jaké vzdělání bude potřeba? To je jen malý výčet otázek, na které dnes lidé hledají odpověď. Zodpovědět by je měl projekt Kompas, který v březnu spustil webové stránky www.predikcetrhuprace.cz. Projekt poskytne predikci trhu práce nejen na národní úrovni, ale i na úrovni jednotlivých krajů.

 
23. 03. 2021

Šanci na zkrácený pracovní úvazek pro nezaměstnané otevírá nový projekt Úřadu práce ČR s názvem FLEXI

Až čtyři tisícovky lidí dostanou šanci získat zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek v rámci sdíleného pracovního místa nebo generačního tandemu. Projekt s názvem „Podpora forem flexibilního zaměstnávání“, zkráceně FLEXI, spustil nově Úřad práce ČR (ÚP ČR) a poběží až do 30. června 2023. Spolufinancuje ho Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a počítá s příspěvkem i pro zaměstnavatele, kteří taková místa vytvoří.

 
10. 03. 2021

MPSV startuje vzdělávání v oblasti sociálního bydlení

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora sociálního bydlení připravil obsáhlý akreditovaný vzdělávací kurz určený pro sociální pracovníky obcí, Úřadu práce ČR a neziskového sektoru. Celý program zohledňuje celoživotní vzdělávání a účastníci získají znalosti a dovednosti ke své praxi, a to nejen díky příkladům dobré praxe z ČR i zahraničí v oblasti sociálního bydlení.

 
02. 03. 2021

MPSV úspěšně čerpá evropské peníze, pomáhají Česku v koronakrizi

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu. Správnost tohoto přístupu dokazují i čísla za poslední čtvrtletí roku 2020.

 
10. 02. 2021

MPSV spustilo nový seriál příběhů lidí jimž pomohlo sociální bydlení

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Podpora sociálního bydlení“ připravil seriál příběhů lidí, kterým sociální bydlení pomohlo k lepšímu a kvalitnějšímu životu. Čtenáři se tak setkávají s příběhy inspirovanými skutečnými osudy matek samoživitelek, seniorů, handicapovaných a dalších lidí, kteří žijí běžně kolem nás. Zásluhu na zlepšení životních podmínek těchto lidí mají obce, neziskové organizace i stát, a to díky sociálnímu bydlení a sociální práci.

 
02. 12. 2020

Strategický přístup k zadávání veřejných zakázek je jedním z efektivních nástrojů řešení ekonomické krize

Pátý ročník konference „Odpovědné veřejné zadávání 2020“ se konal ve středu 25. listopadu. Program konference byl tentokrát zaměřený nejen na udržitelnost, tedy sociální a environmentální odpovědnost ve veřejných zakázkách, ale také na propojení veřejných nákupů s řešením ekonomického poklesu. Během konference byla rovněž udělena ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice. Oceněni byli: Dopravní podnik hl. m. Prahy, Česká Televize a statutární město Děčín.

 
25. 11. 2020

Projekt MPSV DigiKatalog spouští nástroj EVALDO. Ověřit si úroveň digitálních kompetencí bude pro lidi ještě jednodušší

Chcete si ověřit, jak zvládáte práci s informacemi a daty, tvorbu digitálního obsahu nebo bezpečnost na internetu? Chcete zjistit, jaká je úroveň vašich digitálních kompetencí v těchto a dalších oblastech? Vyzkoušejte online nástroj EVALDO, který vznikl v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí DigiKatalog.

 
30. 10. 2020

MPSV podpoří pražské organizace působící v sociální oblasti a oblasti práce s dětmi až 100 miliony

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 15. října 2020 výzvu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), která reaguje na prioritní témata hlavního města v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení jednotlivců a rodin. Vyhrazeno je 100 mil. Kč, o které mohou nestátní neziskové organizace, městské části, poskytovatelé sociálních služeb a příspěvkové organizace žádat až do 22. prosince 2020.

 
15. 10. 2020

Evropské peníze pomáhají se vzděláváním zaměstnanců a rekvalifikacemi

Operační program Zaměstnanost (OPZ) financovaný z Evropského sociálního fondu pomáhá podnikatelům a jejich zaměstnancům. Aktuálně je připravena půlmiliarda na pomoc propouštěným zaměstnancům nebo na financování podnikového vzdělávání zaměstnanců.

 
29. 07. 2020

Podnikatelé si musí dát pozor na kombinování dotace z OPZ a programu Antivirus

Mimořádný stav vyhlášený v březnu 2020 měl vliv i na schválené a spuštěné projekty Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Aby se příjemci podpoření z OPZ nedostali do problémů a bylo jim umožněno realizovat aktivity jiným vhodným způsobem a hradit vynaložené náklady při přerušení nebo omezení projektových aktivit, zavedlo MPSV výjimky z pravidel realizace projektů. Řada opatření platila do 30. 6. 2020.

 
24. 07. 2020

Evropské peníze pomáhají v oblasti sociálního bydlení. Projekt MPSV podpořil více než 500 domácností

Prostřednictvím projektu Podpora sociálního bydlení MPSV reaguje na dosud chybějící systém podporovaného bydlení a ve spolupráci s 16 zapojenými obcemi pomáhá lidem v tíživé životní situaci. Díky finančním prostředkům z Evropského sociálního fondu obce od roku 2017 vyčlenily 463 bytů pro sociálně potřebné, ve kterých bylo během cca 2,5 roku poskytnuto zázemí 534 domácnostem. S projektovou podporou značně posílila také činnost sociálních pracovníků, kteří v uvedeném období pomohli 1 489 lidem a jejich rodinám. Projekt promptně reagoval také na krizovou situaci během pandemie COVID-19. A to na svých webových stránkách, kde zveřejňoval užitečné informace pro existenčně či sociálně ohrožené skupiny lidí.

 
18. 06. 2020

Úřad práce ČR pomůže propouštěným v celé ČR

Na čtyři tisícovky zaměstnanců, kteří obdrželi výpověď, dostanou prostřednictvím nového národního projektu „OUTPLACEMENT“ šanci získat v co nejkratším čase novou práci. Projekt realizuje Úřad práce ČR v rámci celé republiky (vyjma hl. m. Prahy). Financuje ho z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 
03. 06. 2020

MPSV zjišťovalo, komu pomohly evropské peníze v dalším profesním rozvoji

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo analýzu o účastnících projektů zaměřených na podnikové vzdělávání zaměstnanců a financovaných z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Analýza se kromě základních údajů, jako je věk, pohlaví nebo nejvyšší dosažené vzdělání účastníků, opírá také o to, jaké typy vzdělávacích kurzů byly navštěvovány nejčastěji a jaká byla průměrná podpora na jednoho účastníka.

 
26. 05. 2020

Testování na COVID-19 probíhá i díky evropským penězům

Operační program Zaměstnanost financuje dva projekty Národního screeningového centra na vybudování metodického a personálního zázemí pro zavádění, realizaci a hodnocení programů časného záchytu onemocnění v ČR. Aktuálně jsou jejich aktivity zaměřeny i na zjišťování informací o šíření a průběhu onemocnění COVID-19. Z projektů jsou hrazeny zejména personální náklady členů realizačního týmu.

 
28. 04. 2020

Vyplácení evropských dotací se nezpomalí ani v době nouzového stavu

Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje i v době nouzového stavu řádné fungování Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Snahou je, aby příjemci dotací z řad zaměstnavatelů, neziskových organizací a mnoha dalších nepocítili žádné komplikace či omezení. MPSV vynaložilo maximální úsilí, aby příjemci měli včas prostředky na pokrytí svých výdajů. Za březen se tak podařilo schválit výdaje v téměř dvojnásobné výši oproti původnímu plánu a na účty příjemců bylo odesláno 686 milionů Kč. Šlo například o výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, poskytování sociálních služeb, podporu mladých lidí a rodičů či vzdělávání zaměstnanců.

 
16. 04. 2020

MPSV představuje dobrou praxi v rozvoji regionů

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo 10 případových studií projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které reagují na potřeby obyvatel venkova a v malých obcích. Zaměřeny jsou zejména na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování při využití místních zdrojů a potenciálu daných oblastí.

 
09. 03. 2020

MPSV v roce 2019 úspěšně čerpalo evropské peníze

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu. Správnost takového přístupu dokazují i čísla za rok 2019.

 
10. 01. 2020
— 20 Položek na stránku
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 62.