Nový projekt Kompas od března pomáhá najít správný směr trhu práce

Jak moc zasáhla pandemie koronaviru pracovní trh? Najdu si nové místo? Ovlivní Průmysl 4.0 naše profese a jaké vzdělání bude potřeba? To je jen malý výčet otázek, na které dnes lidé hledají odpověď. Zodpovědět by je měl projekt Kompas, který v březnu spustil webové stránky www.predikcetrhuprace.cz. Projekt poskytne predikci trhu práce nejen na národní úrovni, ale i na úrovni jednotlivých krajů.

 
23. 03. 2021

Šanci na zkrácený pracovní úvazek pro nezaměstnané otevírá nový projekt Úřadu práce ČR s názvem FLEXI

Až čtyři tisícovky lidí dostanou šanci získat zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek v rámci sdíleného pracovního místa nebo generačního tandemu. Projekt s názvem „Podpora forem flexibilního zaměstnávání“, zkráceně FLEXI, spustil nově Úřad práce ČR (ÚP ČR) a poběží až do 30. června 2023. Spolufinancuje ho Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a počítá s příspěvkem i pro zaměstnavatele, kteří taková místa vytvoří.

 
10. 03. 2021

MPSV startuje vzdělávání v oblasti sociálního bydlení

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora sociálního bydlení připravil obsáhlý akreditovaný vzdělávací kurz určený pro sociální pracovníky obcí, Úřadu práce ČR a neziskového sektoru. Celý program zohledňuje celoživotní vzdělávání a účastníci získají znalosti a dovednosti ke své praxi, a to nejen díky příkladům dobré praxe z ČR i zahraničí v oblasti sociálního bydlení.

 
02. 03. 2021

MPSV úspěšně čerpá evropské peníze, pomáhají Česku v koronakrizi

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu. Správnost tohoto přístupu dokazují i čísla za poslední čtvrtletí roku 2020.

 
10. 02. 2021

MPSV spustilo nový seriál příběhů lidí jimž pomohlo sociální bydlení

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Podpora sociálního bydlení“ připravil seriál příběhů lidí, kterým sociální bydlení pomohlo k lepšímu a kvalitnějšímu životu. Čtenáři se tak setkávají s příběhy inspirovanými skutečnými osudy matek samoživitelek, seniorů, handicapovaných a dalších lidí, kteří žijí běžně kolem nás. Zásluhu na zlepšení životních podmínek těchto lidí mají obce, neziskové organizace i stát, a to díky sociálnímu bydlení a sociální práci.

 
02. 12. 2020

Strategický přístup k zadávání veřejných zakázek je jedním z efektivních nástrojů řešení ekonomické krize

Pátý ročník konference „Odpovědné veřejné zadávání 2020“ se konal ve středu 25. listopadu. Program konference byl tentokrát zaměřený nejen na udržitelnost, tedy sociální a environmentální odpovědnost ve veřejných zakázkách, ale také na propojení veřejných nákupů s řešením ekonomického poklesu. Během konference byla rovněž udělena ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice. Oceněni byli: Dopravní podnik hl. m. Prahy, Česká Televize a statutární město Děčín.

 
25. 11. 2020

Projekt MPSV DigiKatalog spouští nástroj EVALDO. Ověřit si úroveň digitálních kompetencí bude pro lidi ještě jednodušší

Chcete si ověřit, jak zvládáte práci s informacemi a daty, tvorbu digitálního obsahu nebo bezpečnost na internetu? Chcete zjistit, jaká je úroveň vašich digitálních kompetencí v těchto a dalších oblastech? Vyzkoušejte online nástroj EVALDO, který vznikl v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí DigiKatalog.

 
30. 10. 2020

MPSV podpoří pražské organizace působící v sociální oblasti a oblasti práce s dětmi až 100 miliony

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 15. října 2020 výzvu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), která reaguje na prioritní témata hlavního města v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení jednotlivců a rodin. Vyhrazeno je 100 mil. Kč, o které mohou nestátní neziskové organizace, městské části, poskytovatelé sociálních služeb a příspěvkové organizace žádat až do 22. prosince 2020.

 
15. 10. 2020

Evropské peníze pomáhají se vzděláváním zaměstnanců a rekvalifikacemi

Operační program Zaměstnanost (OPZ) financovaný z Evropského sociálního fondu pomáhá podnikatelům a jejich zaměstnancům. Aktuálně je připravena půlmiliarda na pomoc propouštěným zaměstnancům nebo na financování podnikového vzdělávání zaměstnanců.

 
29. 07. 2020

Podnikatelé si musí dát pozor na kombinování dotace z OPZ a programu Antivirus

Mimořádný stav vyhlášený v březnu 2020 měl vliv i na schválené a spuštěné projekty Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Aby se příjemci podpoření z OPZ nedostali do problémů a bylo jim umožněno realizovat aktivity jiným vhodným způsobem a hradit vynaložené náklady při přerušení nebo omezení projektových aktivit, zavedlo MPSV výjimky z pravidel realizace projektů. Řada opatření platila do 30. 6. 2020.

 
24. 07. 2020

Evropské peníze pomáhají v oblasti sociálního bydlení. Projekt MPSV podpořil více než 500 domácností

Prostřednictvím projektu Podpora sociálního bydlení MPSV reaguje na dosud chybějící systém podporovaného bydlení a ve spolupráci s 16 zapojenými obcemi pomáhá lidem v tíživé životní situaci. Díky finančním prostředkům z Evropského sociálního fondu obce od roku 2017 vyčlenily 463 bytů pro sociálně potřebné, ve kterých bylo během cca 2,5 roku poskytnuto zázemí 534 domácnostem. S projektovou podporou značně posílila také činnost sociálních pracovníků, kteří v uvedeném období pomohli 1 489 lidem a jejich rodinám. Projekt promptně reagoval také na krizovou situaci během pandemie COVID-19. A to na svých webových stránkách, kde zveřejňoval užitečné informace pro existenčně či sociálně ohrožené skupiny lidí.

 
18. 06. 2020

Úřad práce ČR pomůže propouštěným v celé ČR

Na čtyři tisícovky zaměstnanců, kteří obdrželi výpověď, dostanou prostřednictvím nového národního projektu „OUTPLACEMENT“ šanci získat v co nejkratším čase novou práci. Projekt realizuje Úřad práce ČR v rámci celé republiky (vyjma hl. m. Prahy). Financuje ho z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 
03. 06. 2020

MPSV zjišťovalo, komu pomohly evropské peníze v dalším profesním rozvoji

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo analýzu o účastnících projektů zaměřených na podnikové vzdělávání zaměstnanců a financovaných z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Analýza se kromě základních údajů, jako je věk, pohlaví nebo nejvyšší dosažené vzdělání účastníků, opírá také o to, jaké typy vzdělávacích kurzů byly navštěvovány nejčastěji a jaká byla průměrná podpora na jednoho účastníka.

 
26. 05. 2020

Testování na COVID-19 probíhá i díky evropským penězům

Operační program Zaměstnanost financuje dva projekty Národního screeningového centra na vybudování metodického a personálního zázemí pro zavádění, realizaci a hodnocení programů časného záchytu onemocnění v ČR. Aktuálně jsou jejich aktivity zaměřeny i na zjišťování informací o šíření a průběhu onemocnění COVID-19. Z projektů jsou hrazeny zejména personální náklady členů realizačního týmu.

 
28. 04. 2020

Vyplácení evropských dotací se nezpomalí ani v době nouzového stavu

Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje i v době nouzového stavu řádné fungování Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Snahou je, aby příjemci dotací z řad zaměstnavatelů, neziskových organizací a mnoha dalších nepocítili žádné komplikace či omezení. MPSV vynaložilo maximální úsilí, aby příjemci měli včas prostředky na pokrytí svých výdajů. Za březen se tak podařilo schválit výdaje v téměř dvojnásobné výši oproti původnímu plánu a na účty příjemců bylo odesláno 686 milionů Kč. Šlo například o výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, poskytování sociálních služeb, podporu mladých lidí a rodičů či vzdělávání zaměstnanců.

 
16. 04. 2020

MPSV představuje dobrou praxi v rozvoji regionů

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo 10 případových studií projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které reagují na potřeby obyvatel venkova a v malých obcích. Zaměřeny jsou zejména na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování při využití místních zdrojů a potenciálu daných oblastí.

 
09. 03. 2020

MPSV v roce 2019 úspěšně čerpalo evropské peníze

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu. Správnost takového přístupu dokazují i čísla za rok 2019.

 
10. 01. 2020

MPSV čerpalo evropské peníze efektivně i v září

MPSV se i nadále daří čerpat prostředky z evropských zdrojů efektivně a dle plánu. Operační program zaměstnanost (OPZ) dosud vyhlásil 120 výzev v objemu přes 78 miliard korun. Novinkou v září je podpora sociálního podnikání prostřednictvím zvýhodněných úvěrů a poradenství. Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP) pokračuje ve vydávání právních aktů a administraci žádostí o platbu na zajištění obědů do škol.

 
15. 10. 2019

Podpora zaměstnávání mladých z peněz EU funguje, pomáhá absolventům škol najít si místo

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ani Úřad práce ČR nesouhlasí se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu ohledně zaměstnávání mladých lidí prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost pro roky 2014 až 2018. Podpora zaměstnávání mladých z evropských peněz je nastavená správně a funguje. Stejně tak jsou od počátku nastavené měřitelné cíle. Projekt navíc pomohl snížit nezaměstnanost mladých lidí. Právě absolventi škol mají totiž dlouhodobě největší problém najít si místo. MPSV proto s tímto striktním hodnocením NKÚ nesouhlasí. Investice do mladých považuje za důležitou součást politiky zaměstnanosti

 
30. 09. 2019

Operační program Zaměstnanost je důkazem, že umíme čerpat evropské peníze a projekty mají smysl

Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně řídí už od vstupu Česka do EU operační programy Evropského sociálního fondu. Doposud MPSV dokázalo zajistit využití všech peněz, které mělo k dispozici. Stejně tomu bude i u aktuálního Operačního programu Zaměstnanost.

 
22. 08. 2019
— 20 Položek na stránku
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 59.