Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

Operační program Zaměstnanost je důkazem, že umíme čerpat evropské peníze a projekty mají smysl

Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně řídí už od vstupu Česka do EU operační programy Evropského sociálního fondu. Doposud MPSV dokázalo zajistit využití všech peněz, které mělo k dispozici. Stejně tomu bude i u aktuálního Operačního programu Zaměstnanost.

 
22. 08. 2019

MPSV úspěšně čerpá evropské peníze (červenec 2019)

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně každý měsíc vyhodnocuje realizaci Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Neustále se ověřuje, zda jsou evropské prostředky využívány k jejich hlavním potřebám a vše se vyvíjí podle plánu. Jako důkaz správnosti a úspěšnosti tohoto postupu slouží jak čísla za měsíc červenec, tak i fakt, že OPZ je dlouhodobě vyhodnocován Ministerstvem pro místní rozvoj jako operační program s nízkou mírou rizika.

 
19. 08. 2019

MPSV zahájilo další vlnu podpory sociálního podnikání. Na nové projekty přibylo 400 mil. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků. Na nový „finanční nástroj“ je z Operačního programu Zaměstnanost nově alokováno 400 mil. Kč.

 
31. 07. 2019

MPSV úspěšně čerpá evropské peníze (červen 2019)

Ministerstvo práce a sociálních věcí s měsíční periodicitou vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu potravinové a materiální pomoci, aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu. Správnost tohoto přístupu dokazují i čísla za letošní červen.

 
26. 07. 2019

MPSV úspěšně čerpá evropské peníze (duben 2019)

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně sleduje, jak se daří Operačnímu programu Zaměstnanost a Operačnímu programu potravinové a materiální pomoci, aby zajistilo, že evropské peníze jdou tam, kde jsou nejvíce potřeba, a že jsou rozdělovány podle plánu tak, abychom o žádné nepřišli. Správnost tohoto přístupu dokazují i čísla za letošní duben.

 
27. 05. 2019

MPSV zavádí pro sociální podnikatele zvýhodněný úvěr s poradenstvím

MPSV uvolnilo z Operačního programu Zaměstnanost dalších 400 milionů korun pro sociální podniky. Nejde o klasickou dotační podporu projektových záměrů, ale o nový finanční nástroj - zvýhodněný úvěr s poradenstvím, který pomůže rozšířit činnost sociálních podniků.

 
11. 04. 2019

MPSV chce aktivizovat nezaměstnané. Na pomoc s hledáním práce vyčlení 400 mil. Kč

Přestože se naší ekonomice dlouhodobě daří, je třeba se nadále věnovat těm, jejichž situace na trhu práce je nejistá či komplikovaná. To může být z důvodu věku, zdravotního hendikepu nebo péče o děti či příbuzné. Těmto i dalším osobám, které jsou (dlouhodobě) nezaměstnané, pomohou projekty, které lze realizovat v rámci nové výzvy Operačního programu Zaměstnanost.

 
29. 03. 2019

Podpora podnikového vzdělávání pokračuje: MPSV dá zaměstnavatelům přes 1,4 miliardy

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 15. 3. 2019 v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu zaměřenou na podnikové vzdělávání zaměstnanců. Firmy z celé České republiky mohou po dobu dvou měsíců podávat žádosti o podporu, a přidat se tak k více než 1 100 podnikům, které dotaci získaly před třemi lety.

 
15. 03. 2019

MPSV zajistilo finance pro dětské skupiny na další 3 roky

Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v podpoře dětských skupin. Na nejbližší dny je připraveno vyhlášení výzev pro projekty na pokračování provozu dětských skupin až do poloviny roku 2022. A v průběhu roku budou následovat další výzvy.

 
04. 02. 2019

Evropská komise schválila záměr MPSV ještě více podpořit sociální služby a služby péče o děti

Dne 24. ledna 2019 schválila Evropská komise druhou revizi Operačního programu Zaměstnanost, díky které je možné poskytnout další prostředky na rozvoj sociálních služeb. Na revizi navazují i přesuny financí na provoz dětských skupin. Celkem půjde o navýšení podpory do těchto oblastí o 4,5 mld. Kč.

 
29. 01. 2019

MPSV poskytne na šíření konceptu Housing First 150 milionů korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu konceptu Housing First (Bydlení především) 150 milionů korun. O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace.

 
09. 01. 2019

Více peněz na sociální služby a dětské skupiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s navýšením prostředků na sociální služby o přibližně 1,5 miliardy korun. Zároveň bude k dispozici více peněz na podporu dětských skupin, a to přes 3 miliardy korun. Jde o změny v rámci revize OPZ a zároveň o vnitřní přesuny v programu. Revizi již schválil Monitorovací výbor OPZ a nyní bude předložena Evropské komisi.

 
06. 12. 2018

Vyhlášeny nové výzvy za čtvrt miliardy korun

V rámci OPZ byly vyhlášeny čtyři nové výzvy (059, 076, 083 a 095) za téměř čtvrt miliardy korun.

 
20. 11. 2018

Projekt OPZ uspěl v evropské soutěži

Ve finále soutěže RegioStars Awards o nejlepší projekty podpořené z evropských peněz zabodoval projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava. Český zástupce zvítězil v kategorii „Lepší přístup k veřejným službám”, když porazil konkurenty z dalších čtyř zemí. Odborná porota ocenila především to, že jde o systémové řešení.

 
16. 10. 2018

Revize OPZ počítá s přesunem peněz na sociální služby

MPSV plánuje v rámci revize OPZ přesunout peníze určené na podporu zaměstnanosti ve prospěch sociálních služeb. Konkrétně jde o 1,68 miliardy korun. Návrh reaguje na rekordně nízkou nezaměstnanost v ČR. Revizi OPZ musí schválit monitorovací výbor OPZ i Evropská komise.

 
10. 09. 2018

60 milionů korun na transformaci ústavů

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v Operačním programu Zaměstnanost na podporu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením dalších 60 milionů korun. Peníze jsou určeny zejména na přeměnu velkokapacitních ústavů na služby poskytované v běžném prostředí.

 
06. 09. 2018

12 změn k lepšímu

Téměř 3 700 projektů, do kterých se dosud zapojilo na 90 tisíc lidí z celé České republiky - to je ve zkratce Operační program Zaměstnanost. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je za řízení programu zodpovědné, nyní vydalo publikaci pod názvem 12 změn k lepšímu s příběhy účastníků těchto projektů.

 
07. 02. 2018

OPZ splnil milník čerpání o rok dříve

Rozpočet Operačního programu Zaměstnanost, který Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí v programovém období 2014 – 2020, je již ze dvou třetin přidělen na jednotlivé projekty. Zároveň se podařilo o rok dříve splnit povinný milník čerpání. Čerpání evropských peněz musí probíhat plynule a v dostatečném objemu, jinak hrozí jejich odejmutí.

 
08. 12. 2017

MPSV zve na Profesia Days

Podzim na výstavišti PVA Expo Praha Letňany patří již tradičně největšímu kariérnímu veletrhu Profesia Days. Letošní 7. ročník, který se koná ve dnech 25. a 26. října, nabídne jako obvykle možnost setkání se zaměstnavateli z nejrůznějších oborů, včetně zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR či ČSSZ.

 
18. 10. 2017

Na podporu dětských skupin míří 1,4 miliardy korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v podpoře rodin s malými dětmi. V aktuálně vyhlášených výzvách zaměřených na vybudování a provoz dětských skupin je pro žadatele připraveno až 1,4 miliardy korun.

 
11. 09. 2017
— 20 Položek na stránku
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 41.