Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Transnational Cooperation

Transnational cooperation

Welcome to the website of Transnational cooperation in the ESF Operational Programme Human Resources and Employment in the Czech Republic. On June 8, 2011, we launched the third call for proposals on Transnational Cooperation, which was open until December 31, 2013. You can download an overview of the call above for further information.

A transnational partner from EU Member State is a necessary condition for a successful transnational project. For these purposes, a specific tool – Transnational "TOOLKIT" -  has been developed. On one hand, it enables any organization which intends to go transnational, to register and fill in the required information. On the other hand, it serves as a search tool, based on several selection kriteria. Hence if you are currently searching for a transnational partner for your project, we encourage you to register at www.transnational-toolkit.eu.

In case of any questions, please send us an e-mail to transnationality@mpsv.cz.