Nástroje APZ

Číslo: 001

Platnost od: 28. 7. 2015 08:00

Platnost do: 30. 4. 2016 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 7. 2015 00:00

Alokace v Kč: 4 011 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 12:59:50

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
    Investiční priorita:
  • 1.1 Přístup k zaměstnání
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněným žadatelem je pouze Úřad práce ČR.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 28. 7. 2015
 
Aktualizováno: 9. 12. 2023