Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů

Číslo: 001

Platnost od: 30. 6. 2022 09:00

Platnost do: 30. 12. 2022 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 7. 2022 09:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Poslední aktualizace dat: 20. 3. 2023 15:05:23

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita vyhlašuje

Typ výzvy: otevřená

Priorita:

  • 1 Budoucnost práce 

Specifický cíl:

  •  1.3 Adaptabilita pracovní síly

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 30. 6. 2022
 
Aktualizováno: 20. 2. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel