Zkvalitnění zdravotních služeb – preventivní programy, zdravotní gramotnost

Číslo: 005

Platnost od: 21. 6. 2022 08:00

Platnost do: 20. 6. 2023 14:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 7. 2022 09:00

Alokace v Kč: 252 000 000

Poslední aktualizace dat: 17. 6. 2024 09:45:45

Specifický cíl:
 • 2.2 Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče
  Priorita:
 • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:

 • Text výzvy č. 005 (aktualizováno 12. 6. 2023 - Změna věcného zaměření, Změna časového nastavení)
  Změna věcného zaměření byla provedena na základě redefinice priorit věcného garanta Výzvy (Ministerstvo zdravotnictví) v rámci finanční alokace výzvy. Při této redefinici bylo zohledněno, že dětská obezita je velmi rizikový zdravotní stav, který v ČR narůstá ve výskytu a může vést k významným zdravotním negativním důsledkům. Proto byla tato problematika upřednostněna před vysoce selektivními screeningovými postupy, které lze řešit i jinými nástroji, např. stanovením a implementací doporučených postupů.
 • Příloha č. 1 - Popis evaluace
 • Příloha č. 2 - Odůvodnění investičních výdajů (aktualizováno 12. 6. 2023 - Úprava konkrétně definované maximální výše investičních výdajů)
 • Informace o detailním sledování podpor ve výzvě č. 005 (nové)
   

Zápisy z jednání hodnotící komise:


 
Uveřejněno: 21. 6. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel