Zkvalitnění zdravotních služeb – preventivní programy, zdravotní gramotnost

Číslo: 005

Platnost od: 21. 6. 2022 08:00

Platnost do: 20. 6. 2023 14:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 7. 2022 09:00

Alokace v Kč: 252 000 000

Poslední aktualizace dat: 4. 12. 2023 10:30:20

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Priorita:

  • 2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

  • 2.2 Přístup k sociálním a zdravotním službám

Soubory ke stažení:

  • Text výzvy č. 005 (aktualizováno 12. 6. 2023 - Změna věcného zaměření, Změna časového nastavení)
    Změna věcného zaměření byla provedena na základě redefinice priorit věcného garanta Výzvy (Ministerstvo zdravotnictví) v rámci finanční alokace výzvy. Při této redefinici bylo zohledněno, že dětská obezita je velmi rizikový zdravotní stav, který v ČR narůstá ve výskytu a může vést k významným zdravotním negativním důsledkům. Proto byla tato problematika upřednostněna před vysoce selektivními screeningovými postupy, které lze řešit i jinými nástroji, např. stanovením a implementací doporučených postupů.
  • Příloha č. 1 - Popis evaluace
  • Příloha č. 2 - Odůvodnění investičních výdajů (aktualizováno 12. 6. 2023 - Úprava konkrétně definované maximální výše investičních výdajů)

Zápisy z jednání hodnotící komise:


 
Uveřejněno: 21. 6. 2022
 
Aktualizováno: 10. 11. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel