Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR

Číslo: 011

Platnost od: 26. 8. 2015 08:00

Platnost do: 1. 3. 2021 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2015 00:00

Alokace v Kč: 1 875 500 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:02:49

Specifický cíl:
  • Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti
    Investiční priorita:
  • 1.4 Modernizace institucí trhu práce
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněným žadatelem je pouze Úřad práce ČR.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 26. 8. 2015
 
Aktualizováno: 20. 9. 2017