Modernizace Úřadu práce

Číslo: 016

Platnost od: 19. 8. 2022 12:00

Platnost do: 18. 2. 2028 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 8. 2022 12:00

Alokace v Kč: 378 000 000

Poslední aktualizace dat: 2. 10. 2023 10:13:29

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: uzavřená

Odkaz na související kluby fóra:

Priorita:

1 Budoucnost práce

Specifický cíl:

 1.4  Modernizace služeb zaměstnanosti

Soubory ke stažení:

  • Text výzvy č. 016 OPZ+ (aktualizace k 30. 3. 2023 - stanovení nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu se mění na 31. 12. 2028)


 
Uveřejněno: 19. 8. 2022
 
Aktualizováno: 14. 6. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel