Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování (1)

Číslo: 027

Platnost od: 3. 10. 2022 12:00

Platnost do: 20. 1. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 10. 2022 12:00

Alokace v Kč: 250 000 000

Poslední aktualizace dat: 18. 9. 2023 12:40:51

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Příjem žádostí prodloužen do 20. 1. 2023, 12.00.

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.2 Přístup k sociálním a zdravotním službám

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Podklady k evaluacím:

ODKAZ NA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU DO ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O REALIZACI PROJEKTU

Zápisy z jednání výběrové komise:


 
Uveřejněno: 3. 10. 2022
 
Aktualizováno: 29. 8. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel