Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování (1)

Číslo: 027

Platnost od: 3. 10. 2022 12:00

Platnost do: 20. 1. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 10. 2022 12:00

Alokace v Kč: 250 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:08:44

Specifický cíl:
  • 2.2 Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Příjem žádostí prodloužen do 20. 1. 2023, 12.00.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Podklady k evaluacím:

ODKAZ NA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU DO ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O REALIZACI PROJEKTU

Zápisy z jednání výběrové komise:


 
Uveřejněno: 3. 10. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel