Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním

Číslo: 041

Platnost od: 31. 7. 2023 08:00

Platnost do: 28. 11. 2025 12:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:09:33

Specifický cíl:
  • 1.3 Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: MPSV - odbor realizace programů fondů EU – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 31. 7. 2023
 
Aktualizováno: 15. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel