Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním

Číslo: 044

Platnost od: 1. 3. 2016 04:00

Platnost do: 30. 12. 2016 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 3. 2016 04:00

Alokace v Kč: 250 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:02:22

Specifický cíl:
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: uzavřená

Žadatelem je pouze Úřad práce ČR.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 1. 3. 2016
 
Aktualizováno: 14. 6. 2017