Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 044 "Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním" je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Číslo: 044

Platnost od: 1. 3. 2016 4:00

Platnost do: 30. 12. 2016 12:00

Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly

Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF

Typ výzvy: uzavřená

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. března 2016 (ve 4:00 hodin).

Žadatelem je pouze Úřad práce ČR.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 19. 2. 2016
 
Aktualizováno: 14. 3. 2017