Zkvalitnění zdravotních služeb – vzdělávání zdravotnických pracovníků

Číslo: 045

Platnost od: 14. 10. 2022 08:00

Platnost do: 13. 10. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 10. 2022 08:00

Alokace v Kč: 264 000 000

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.2 Přístup ke službám

 

Soubory ke stažení:

 


 
Uveřejněno: 14. 10. 2022
 
Aktualizováno: 10. 10. 2022
 
 
Určeno pro: Žadatel