Realizační fáze vývoje řešení

Číslo: 051

Platnost od: 24. 3. 2023 12:00

Platnost do: 31. 12. 2026 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 3. 2023 12:00

Alokace v Kč: 450 000 000

Poslední aktualizace dat: 17. 6. 2024 09:49:13

Specifický cíl:
 • 3.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
  Priorita:
 • Priorita 3 - Sociální inovace

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: MPSV - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Propagační foto

Přicházíte se skutečným problémem některé z cílových skupin, který umíte dobře podložit daty a evidencí?  Problém negativně ovlivňuje kvalitu života lidí a řešení buď neexistují nebo příliš nefungují? Měli jste možnost poznat do hloubky skutečné potřeby těchto lidí a otestovat varianty řešení, která by mohla fungovat? Myslíte si, že víte, jak na to a potřebujete řešení vyzkoušet ve větším měřítku a ověřit si, zda skutečně funguje? Chcete Vaše zkušenosti sdílet s ostatními, kterých se problém týká a směřovat k systémové změně, která pomůže větší skupině lidí? Tak právě pro Vás je tu Realizační fáze vývoje řešení, ve které si můžete potvrdit, zda Vámi navrhované řešení opravdu pomáhá a podniknout takové kroky, které povedou k jeho systémovému ukotvení.

V Realizační fázi vývoje řešení je klíčové:

 • pilotování řešení na více uživatelích
 • evaluace, která prokáže, zda řešení funguje
 • udržování funkční spolupráce mezi aktéry, kteří řešení ovlivňují
 • advokační práce po celou dobu realizace
 • prosazování systémové změny

Při tvorbě výzvy jsme vycházeli z PRINCIPŮ, které jsou zásadní pro dobrý inovační projekt, je důležité se s nimi seznámit a být s nimi v souladu.

Raději posloucháte, než čtete? Pak sledujte náš podcast Ministerský jednorožec.

Upozornění: k 3. 10. 2023 došlo ve výzvě k doplnění v oblasti nepodporovaných aktivit. Výzva dále nepodporuje projekty zaměřené na rozvoj zařízení ústavního typu a sociálních služeb v nich (viz Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace, MPSV 2022). Více viz text výzvy, kap. 4.1.

Zaujala Vás výzva Realizační fáze vývoje řešení a zvažujete podání žádosti? Před jejím podáním je povinná alespoň jedna osobní konzultace.

Konzultace před podáním žádosti o podporu slouží k:

 • vzájemnému pochopení a objasnění jednotlivých částí Vašeho projektu
 • zodpovězení otázek týkajících se např. pilotního testování, ověřování, evaluačních metod, systémových změn aj.
 • získání Potvrzení o konzultaci – potvrzení je povinnou přílohou žádosti o podporu ve výzvách na sociální inovace a získává se na základě absolvování alespoň jedné konzultace

Upozorňujeme, že:

 • konzultace poskytujeme v časových blocích, průměrně 6 konzultací za měsíc
 • konzultace budeme poskytovat do 15. 11. 2026, po tomto datu již nebude možné se na konzultaci přihlásit
 • počet konzultací nebudeme s koncem výzvy navyšovat i v případě převisu zájmu. Doporučujeme sledovat rezervační systém, ke konci výzvy se může stát, že nebudou žádné volné termíny.
 • na konzultaci je možné se přihlásit pouze přes rezervační systém (viz odkaz níže)
 
Co si nastudovat
 • Text výzvy č. 051, Přílohy č. 1 a č. 2
 • další inspiraci a užitečné zdroje najdete na konci Přílohy č. 1
Co zpracovat

 

Co udělat

 

 • zde si rezervujte termín na konzultaci a přímo do rezervačního formuláře nahrajte podklad na konzultaci
  (rezervace bez přiloženého podkladu nebudou potvrzeny)
 • do 5 dnů Vám zašleme email, ve kterém rezervaci potvrdíme

 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na inovace@mpsv.cz nebo na těchto kontaktech:

 • Veronika Pavlovská, veronika.pavlovska@mpsv.cz, tel. 950 192 991
 • Eva Holubcová, eva.holubcova@mpsv.cz, tel. 950 195 737

Upozornění:

Pokud je Váš záměr z oblasti modernizace veřejné správy nebo vzdělávání, které je v působnosti MŠMT, velmi pravděpodobně nebude v rámci výzvy uznatelný. Zavolejte prosím před zahájením příprav na uvedené kontakty, abychom předešli zbytečným nedorozuměním.

Soubory ke stažení:

Zápisy z hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 24. 3. 2023
 
Aktualizováno: 14. 6. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel