Systémová opatření v oblasti romské integrace

Číslo: 053

Platnost od: 7. 12. 2022 09:00

Platnost do: 28. 6. 2024 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 12. 2022 09:00

Alokace v Kč: 51 000 000

Poslední aktualizace dat: 26. 2. 2024 11:47:01

Specifický cíl:
  • 2.3 Prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:


 
Uveřejněno: 7. 12. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel