Systémová opatření v oblasti romské integrace

Číslo: 053

Platnost od: 7. 12. 2022 09:00

Platnost do: 15. 12. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 12. 2022 09:00

Alokace v Kč: 51 000 000

Poslední aktualizace dat: 2. 10. 2023 10:14:29

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.3 Začleňování Romů

Soubory ke stažení:

  • Text výzvy č. 053 OPZ+ 
    • revize k 16. 5. 2023 - posun termínu příjmu žádostí o podporu do 29. 9. 2023
    • revize k 21. 9. 2023 - posun termínu příjmu žádostí o podporu do 15. 12. 2023

Zápisy z jednání hodnotící komise:


 
Uveřejněno: 7. 12. 2022
 
Aktualizováno: 21. 9. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel