Systémová opatření v oblasti romské integrace

Číslo: 053

Platnost od: 7. 12. 2022 09:00

Platnost do: 30. 6. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 12. 2022 09:00

Alokace v Kč: 51 000 000

Poslední aktualizace dat: 6. 2. 2023 15:22:22

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.3 Začleňování Romů

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 7. 12. 2022
 
Aktualizováno: 25. 11. 2022
 
 
Určeno pro: Žadatel