Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů (2)

Číslo: 058

Platnost od: 13. 3. 2024 09:00

Platnost do: 30. 6. 2026 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 4. 2024 09:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:10:25

Specifický cíl:
  • 1.3 Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: MPSV - odbor realizace programů fondů EU – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 13. 3. 2024
 
Aktualizováno: 13. 3. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel